Wie zijn wij?


Helpende pootjes is een jonge organisatie die zich inzet om animal assisted therapy & animal assisted activities in Nederland bekend en overal beschikbaar te maken.

 

Animal Assisted Therapy (AAT), of letterlijk dierondersteunende therapie, is een therapie waar gebruik gemaakt wordt van dieren. Dit kunnen allerlei dieren zijn. Van hond, konijn en kat, tot paard, ezels en alles daar tussenin! Bij Helpende Pootjes richten we ons vooral op honden, maar we staan open voor andere huisdieren.

Onder therapie verstaan we alle therapievormen die er bestaan. Dit betekent dat er een doel is waar de patiënt en/of cliënt naar werkt en de therapie onder begeleiding is van een therapeut die daarvoor is opgeleid.

Voorbeelden van Animal Assisted Therapy zijn bezoeken aan een revalidatiecentrum waarbij de hond helpt om de patiënt zijn fysieke doelen te bereiken of een hond die met patiënten samen met hun psycholoog werkt aan van te voren gestelde sociale doelen.

 

Animal Assisted Acitivities (AAA), of letterlijk dierondersteunende activiteiten, is iets anders dan de therapievorm. Hier is er vaak geen doel geformuleerd voor de patiënt en/of cliënt. Dieren brengen een bezoek om de patiënten en/of cliënten de therapeutische voordelen te laten ervaren van de aanwezigheid van het dier.

Voorbeelden van Animal Assisted Activities zijn bezoeken aan een verzorgingstehuis, ziekenhuis of speciaal onderwijs.

 

Onze organisatie bestaat uit (klik op de foto’s voor meer informatie):

 

 

Voor onze organisatie zijn vrijwilligers erg belangrijk. Zonder vrijwilligers kunnen we dit werk niet doen! We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die net zo enthousiast zijn geworden als ons. Voor meer informatie klikt u hier.