Sociale vaardigheidstraining


Being with Horses biedt in samenwerking met Helpende Pootjes kinderen een programma aan waar zij met andere kinderen spelenderwijs met en van elkaar kunnen leren in een veilige omgeving. Bewuster worden van hun gedrag. Leren samenwerken en meer op elkaar leren afstemmen. Het doel is dat deze kinderen emotioneel weerbaarder worden en hun zelfvertrouwen in de sociale omgang vergroten.

 

Doelgroep: voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar met autisme, ADHD en/of sociaal emotioneel niet weerbaar genoeg zijn. Maximaal 6 deelnemers.

Kinderen met autisme hebben vaak moeite met het begrijpen van sociale codes en de onderliggende bedoelingen van gedrag. Kinderen met ADHD kunnen vaak hun aandacht niet uitstellen en door hun impulsieve gedrag worden ze niet altijd door leeftijdsgenoten begrepen. Mede hierdoor lopen deze kinderen vaak de aansluiting met hun leeftijdsgenootjes mis en verloopt de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden moeizamer. Vaak staan deze kinderen buiten de groep en voelen zich niet begrepen.

 

Waar kunnen deze kinderen op een veilige manier hun sociaal emotionele vaardigheden ontwikkelen en van elkaar leren? Hier over praten doet een beroep op hun reflectievermogen, iets wat vaak niet of nauwelijks lukt.

 

Het uitgangspunt voor de werkwijze van dit programma is leren door te doen. Niet praten over wat je gisteren hebt meegemaakt maar wat je nu op dit moment in de training ervaart is het uitgangspunt. Stel je maar eens voor hoe vijf kinderen een parcour moeten opbouwen om gezamenlijk een hond of paard door heen te leiden wat er dan aan informatie vrijkomt over kwaliteiten, verschillen, frustraties, communicatievaardigheden e.d. Of wat als je te snel of te druk op het paard of afloopt. De dieren zullen onmiddellijk reageren op het gedrag van de kinderen overigens zonder oordeel.  We noemen dit ervaringsgericht leren. Zowel paarden als honden zijn perfecte leermeesters in de ontwikkeling van mensen. Andere methoden om ervaringsgericht  te leren die in deze training worden ingezet zijn onder andere het werken met de harp en mindfullness.

Door deze ervaringsgerichte oefeningen ontstaat er contact en verbondenheid met elkaar. De opgedane ervaring vormt een basis om een vertaalslag te maken naar het dagelijks leven van deze kinderen. Hierdoor kunnen ze zichzelf  en de ander beter leren begrijpen en oefenen met effectiever gedrag!

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.